top of page

jest formą pomocy psychologicznej, w której bierze udział cała rodzina.

Treść terapii, a także sam fakt jej odbywania objęty jest całkowitą tajemnicą.


 

 

Celem terapii jest zrozumienie genezy problemów, mechanizmów ich powstawania, czynników podtrzymujących, roli każdego z członków w funkcjonowania rodziny oraz wypracowanie trwałej zmiany, co prowadzi do wygaszenia objawów.
 

Terapię rodzinną prowadzimy w oparciu o założenie, iż objaw u jednej osoby (najczęściej dziecka) świadczy o chorobie całej rodziny.

Zgodnie z podejściem systemowym, rodzina tworzy system, w którym poszczególni członkowie wzajemnie na siebie oddziałują. 

Terapia prowadzona jest przez dwóch terapeutów (koterapia).

 

Terapia rodzinna

Dla kogo?

Zachęcamy do skorzystania z pomocy rodziny, w których pojawia się napięcie, kłótnie i nieporozumienia.
Częstym powodem sprowadzającym rodzinę na terapię jest objaw występujący u dziecka, problemy wychowawcze oraz trudności z komunikacją.

Czas trwania

Terapię rodzinną poprzedzają konsultacje, w wyniku których ustalany jest kontrakt terapeutyczny.
Czas trwania terapii jest zróżnicowany, dostosowany do indywidualnych potrzeb rodziny.
Zazwyczaj obejmuje kilka do kilkunastu miesięcy sesji terapeutycznych.
Spotkania odbywają się raz na dwa lub raz na trzy tygodnie.

 


 

bottom of page