top of page

Terapia par i małżeństw


Podczas terapii pomagamy małżeństwom i parom, które znalazły się w impasie, doświadczają trudności i konfliktów, a także chcą w bezpieczny sposób wyrażać swoje uczucia i potrzeby.
 

Treść terapii, a także sam fakt jej odbywania się objęty jest całkowitą tajemnicą.

Celem terapii jest zrozumienie genezy problemów, mechanizmów ich powstawania i czynników podtrzymujących oraz wypracowanie trwałej zmiany.
W sesjach terapeutycznych uczestniczą oboje partnerzy.
Terapia może być prowadzona przez jednego lub dwóch terapeutów (koterapia).

Dla kogo?

Dla partnerów poszukujących pomocy w przeżywanych trudnościach i kryzysach w obszarze relacji i komunikacji.
Dla powodzenia terapii konieczny jest dobrowolny udział obojga partnerów.

Czas trwania

Czas trwania terapii dostosowany jest do indywidualnych potrzeb.
Zazwyczaj obejmuje kilka do kilkunastu miesięcy spotkań terapeutycznych odbywających się co tydzień lub co dwa tygodnie.

 


 

bottom of page