top of page

KIM JESTEŚMY?

Logo SCPiP podłużne.jpg

Ten charakterystyczny uchwyt dłoni który widać w emblemacie Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii oznacza bardzo wiele. W przypadku naszego Stowarzyszenia symbolizuje kompleksową i przede wszystkim skuteczną pomoc człowiekowi znajdującemu się w kryzysie. Jak to robimy?

 

Po pierwsze profilaktyka

 

Rozmawiamy z dziećmi i młodzieżą już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. O rzeczach ważnych, dobrych i tych niebezpiecznych. Od tego rozpoczęliśmy działalność ŚCPiP w 2005 roku. Początkowo realizując program profilaktyki alkoholowej NOE, z czasem oferta naszych programów powiększyła się o inne tytuły, w tym programy rekomendowane.

Obecnie realizujemy blisko 35 programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Kontakt z młodymi ludźmi gwarantuje nam bycie ciągle na bieżącą z aktualnymi trendami. Na pewno wymaga dużo kreatywnego i elastycznego podejścia do zmian.

Po drugie terapia

 

Ośrodek Strefa Zmiany powstał z czasem w odpowiedzi na realne problemy uzależnionych osób z naszego regionu. W ośrodku gościliśmy głównie osoby dorosłe, ale również młodzież zagrożoną uzależnieniami. Dzięki temu mogliśmy nabierać coraz więcej praktycznego doświadczenia w towarzyszeniu ludziom w procesie ich zmiany. 

Po trzecie wsparcie

 

Wsparcie rozumiane dosłownie: mieszkaniowe, prawne, finansowe, poradnictwo doradcy zawodowego, możliwość podjęcia stażu czy podniesienia kwalifikacji. Od 2017 roku koordynujemy projekty pomocowe finansowane z budżetu Unii Europejskiej dla ludzi potrzebujących z naszego regionu: konkretnie dla osób uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, w jakiś sposób wykluczonych społecznie. Te wszystkie działania pozwalają nam na własne oczy widzieć, jak w życiu ludzi dokonuje się prawdziwa zmiana.

Do tej pory koordynowaliśmy takie projekty dla mieszkańców Katowic jak:

  • Damy Radę

  • freeDOM - mieszkania treningowe

  • Program Aktywności Lokalnej (w trakcie)

  • Centrum Integracji Społecznej (w trakcie)

  • Dom to nie tylko mury - mieszkania treningowe dla kobiet (w trakcie)

STREFA ZMIANY jako poradnia dedykowana dzieciom i młodzieży powstała z inicjatywy Miasta Katowice jako uzupełnienie prowadzonej przez nas profilaktyki i telefonicznych dyżurów terapeuty uzależnień dla uczestników warsztatów w szkołach.

 

Od kwietnia 2022 roku funkcjonuje pod nazwą Poradnia Specjalistyczna Strefa Zmiany i skupia się na leczeniu i zapobieganiu uzależnieniom od substancji psychoaktywnych i uzależnieniom behawioralnym (nadużywanie Internetu, gier, telefonu, hazard, etc). 

Po więcej informacji o naszych projektach zapraszamy na stronę internetową Stowarzyszenia:
www.centrumprofilaktyki.org.pl

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z konferencji "Zrozumieć - Zapobiec" zorganizowanej w 2018 roku w Katowicach we współpracy Urzędu Miasta Katowice oraz
Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii 

bottom of page