top of page
Sławomir Piwowarek - psycholog, coach, trener

Pracuje z ludźmi od 10 lat jako psycholog, doradca i trener.

 

Jako psycholog bierze udział w rozwiązywaniu problemów klientów, pokonywaniu trudności, zwiększaniu satysfakcji z własnego życia. Jako coach wspiera w osiąganiu zamierzonych celów. Towarzyszy i inspiruje w rozwoju osobistym i zawodowym. 

 

Jako trener i szkoleniowiec prowadzi 
zajęcia i warsztaty rozwijające umiejętności psychospołeczne, dostarczające praktycznych 
rozwiązań w oparciu o wiedzę naukową popartą 

rzetelnymi badaniami. 

 

Dzięki pracy w różnych środowiskach dysponuje szerokim 

doświadczeniem zarówno w prowadzeniu zajęć grupowych jak i indywidualnych. Wspiera klientów w wyzwalaniu ich potencjału.

telefon: 502 034 956

Rekomendacje
  •     
  •  
bottom of page