top of page

jest metodą leczenia, podczas spotkań dążymy do zmiany zachowań, sądów i przekonań utrudniających funkcjonowanie.

 

Treść terapii, a także sam fakt jej odbywania się objęty jest całkowitą tajemnicą. 

Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna - forma pracy terapeutycznej z jednym pacjentem.
Pozwala na stworzenie szczególnej relacji pomiędzy pacjentem, a terapeutą, opartej na szczerej rozmowie i zaufaniu. Terapeuta ma za zadanie dać pacjentowi nową wiedzę o sobie i nowe możliwości interpretacji siebie oraz otoczenia, przepracować z nim w ramach relacji terapeutycznej zaburzone obszary funkcjonowania pacjenta. Czuwa także nad realizacją wyznaczonych celów w terapii. 

       

Dla kogo?  

Dla osób doświadczających objawów oraz trudności w różnych obszarach swojego życia, chcących zmiany oraz poprawy swojego funkcjonowania.

Prowadzimy psychoterapię zaburzeń lękowych (nerwicowych). zaburzeń odżywiania, depresji, psychoz, zaburzeń seksualnych oraz zaburzeń osobowości.

 

Czas trwania     

Ilość spotkań dostosowujemy indywidualnie do pacjenta. Istnieje możliwość przeprowadzenia terapii  krótko i długoterminowej. 

 

 

 

WYPEŁNIJ WSTĘPNY TEST

Psychoterapia grupowa - terapia odbywająca się przy udziale 1 - 2 terapeutów i grupy kilku do kilkunastu osób.

Spotkania w grupie są równie efektywną formą pomocy jak terapia indywidualna. Pozwalają na spojrzenie na problem z szerszej perspektywy. Mamy okazję nawiązać relację z osobami mającymi podobne trudności i poznać ich sposoby radzenia sobie. Przebywanie w grupie jest także nieocenionym źródłem wsparcia dla uczestników.

Terapia grupowa uczy między innymi umiejętności komunikacyjnych, przyczynia się do poprawy relacji  interpersonalnych, a także zmniejszenia napięcia.

 

Dla kogo?

Dla osób doświadczających trudności w relacjach interpersonalnych, osób z objawami depresyjnymi,      nerwicowymi, osób które odczuwają nadmierny stres, a także chcących pokonać swoją nieśmiałość i in.

Czas trwania

Od 5 do 12 miesięcy

 

bottom of page