top of page

OFERTA PORADNI

kółko naukowe

SPRAWDŹ

DZIECI I MŁODZIEŻ

konsultacje

terapia

zajęcia grupowe

Ojciec i syn za pomocą GPS

SPRAWDŹ

RODZICE I OPIEKUNOWIE

konsultacje

grupy wsparcia

poradnictwo

Nauczyciel z uczniami

SPRAWDŹ

NAUCZYCIELE

konsultacje

grupy wsparcia

poradnictwo

Oferujemy:
 • Konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży

 • Konsultacje indywidualne dla młodzieży eksperymentującej (zagrożonej uzależnieniami)

 • Terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży

 • Zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży – profilaktyka uzależnień

 • Grupa rozwojowa dla dzieci i młodzieży

 • Grupy edukacyjno - terapeutyczne dla młodzieży

 • Konsultacje rodzinne

 • Poradnictwo wychowawcze dla rodziców i nauczycieli

 • Poradnictwo w zakresie trudności szkolnych dla rodziców i nauczycieli

 • Grupa wsparcia dla rodziców

 • Grupa wsparcia dla nauczycieli

 • Trening kompetencji rodzicielskich - grupa

 • Konsultacje z lekarzem psychiatrą

 • Interwencja kryzysowa

 • Prowadzenie mediacji

 • Wykłady i prelekcje

Z oferty Poradni można skorzystać BEZPŁATNIE po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo
bottom of page