top of page

dr Marzena Szymków-Gac – terapeuta (TSR), coach, mediator rodzinny

Marzena Szymków.Gac.jpg

Terapeuta w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, coach, mediator rodzinny.

Absolwentka certyfikowanych szkoleń specjalistycznych w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Racjonalnej Terapii Zachowania, coachingu oraz mediacji.

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (Uniwersytet Śląski); absolwentka studiów podyplomowych w zakresie negocjacji kryzysowych (Uniwersytet Śląski); absolwentka studiów doktoranckich w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania (Uniwersytet Śląski). Pracownik naukowo-dydaktyczny.

W terapii zajmuje się wspieraniem klientów w aspekcie kreowania oraz wdrażania konstruktywnych zmian w ich życiu. Zasadniczym działaniem podczas sesji terapeutycznych jest więc praca nad teraźniejszością i przyszłością. W przeszłości poszukuje takich elementów, które stanowią mocne strony klienta. Docelowym efektem terapii jest nie tylko rozwiązanie problemu, ale także zaplanowanie optymalnej strategii wyjścia z danej sytuacji, jak również wypracowanie umiejętności w obszarze samodzielnego poszukiwania konstruktywnych rozwiązań w przyszłości.

Kontakt

e-mail: m.szymkowgac@gmail.com

bottom of page