top of page

Maria Gorajska-Kot - psycholog, trener EEG Biofeedback, terapeuta rodzinny

Edukację ukończyła na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, specjalność kliniczno-wychowawcza dziecka i młodzieży. Posiada uprawnienia do pracy z rodzinami
w nurcie systemowym uzyskane w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, a także I i II stopień terapii EEG Biofeedback. Posiada doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
i ich rodzinami, a także z osobami zaburzonymi psychicznie. Pracowała z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi i młodzieżą
w placówkach oświatowych. Aktualnie pracuje w szkole integracyjnej, wspierając uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Czym jest EEG BIOFEEDBACK?

Jest to terapia wspierająca koncentrację uwagi, rozwój uzdolnień, dzięki czemu uczniowie uzyskują lepsze wyniki
w nauce, a pracownicy są bardziej efektywni i wydajni
w wykonywanej pracy. Terapia EEG Biofeedback wspiera nasz mózg, który dzięki treningom uczy się wykorzystywania swoich zdolności w sytuacji napięcia i stresu.

Terapia EEG BFB wykorzystywana jest również, kiedy występują trudności w uczeniu się, z koncentracją uwagi, w radzeniu sobie ze stresem, w terapii zaburzeń lękowych, PTSD.

Z treningów EEG BFB korzystają także polscy sportowcy, poprawić swoje osiągnięcia, m.in. Adam Małysz, Kamil Stoch, Agnieszka Radwańska czy Justyna Kowalczyk.

bottom of page