top of page

NAUCZYCIELE

Poradnictwo wychowawcze

Na spotkania dotyczące problemów wychowawczych uczniów można umówić się z mgr Joanną Zimałą, mgr Iloną Świerad i mgr Dagmarą Lumpe-Organ
 

Poradnictwo w zakresie trudności szkolnych

Dotyczą niepowodzeń szkolnych uczniów. Spotkania prowadzą mgr Joanna Zimała, mgr Ilona Świerad i mgr Sławomir Piwowarek

Grupa wsparcia

Grupy wsparcia w postaci superwizji dla nauczycieli prowadzi mgr Joanna Zimała

Inne formy wsparcia

Prowadzenie mediacji, interwencje kryzysowe, wykłady i prelekcje
 

bottom of page