top of page

DZIECI I MŁODZIEŻ

Poradnictwo młodzieżowe

Indywidualne spotkania diagnostyczne

Mają na celu opracowanie indywidualnej ścieżki pomocy. Diagnozę wstępną przeprowadza psycholog, czasami wspólnie z psychiatrą. Diagnozą zajmuje się mgr Dagmara Lumpe-Organ

Konsultacje indywidualne z terapeutą uzależnień

Są skierowane do młodzieży eksperymentującej, po inicjacji alkoholowej, narkotykowej lub zagrożonej innym rodzajem uzależnień w tym behawioralnych (nadużywający komputera, telefonu, gier hazardowych etc). Konsultacjami zajmują się mgr Joanna Zimała i mgr Dagmara Lumpe-Organ

Indywidualne spotkania terapeutyczne, motywujące

Są skierowane do młodzieży po inicjacji alkoholowej, narkotykowej lub zagrożonej uzależnieniami behawioralnymi, przed podjęciem terapii. Na spotkanie można zapisać się do mgr Dagmary Lumpe-Organ

Konsultacje indywidualne z psychologiem

Dotyczą problemów szeroko rozumianych jak trudności szkolne, trudności w relacjach z ludźmi, nieśmiałość, zaburzenia nastroju i inne.

Konsultacje prowadzi mgr Sławomir Piwowarek

Terapia indywidualna z psychoterapeutą

Na indywidualne spotkania terapeutyczne można umówić się do mgr Ilony Świerad

Grupy edukacyjno-terapeutyczne

Grupy są tematyczne i dotyczą m.in radzenia sobie z emocjami i stresem. Spotkania prowadzi mgr Sławomir Piwowarek

Zajęcia grupowe - profilaktyka uzależnień

Są skierowane do młodzieży przed inicjacją alkoholowej, narkotykową, zagrożonej innymi uzależnieniami. Profilaktyką uniwersalną zajmuje się mgr Sławomir Piwowarek

Grupy rozwojowe

Skierowane są do nastolatków wchodzących w dorosłość, zainteresowanych rozwijaniem swojej skuteczności osobistej i społecznej w oparciu o wiedzę psychologiczną i rozwijanie umiejętności społeczych. Grupę prowadzi mgr Sławomir Piwowarek

bottom of page