top of page

Poradnictwo wychowawcze

Poradnictwem w sprawach wychowania zajmują się mgr Joanna Zimała, mgr Ilona Świerad, mgr Dagmara Lumpe-Organ oraz mgr Sławomir Piwowarek
 

Poradnictwo w zakresie trudności szkolnych

Na spotkania dotyczące kwestii związanych z trudnościami szkolnymi uczniów zapraszamy do mgr Joanny Zimały, mgr Ilony Świerad, mgr. Sławomira Piwowarka
 

Trening kompetencji rodzicielskich

Treningi mają formę grupowych, kilkuosobowych spotkań, prowadzi je mgr Ilona Świerad i mgr Sławomir Piwowarek
 

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia to cykliczne spotkania dla rodziców mających trudności wychowawcze lub borykających się z różnymi problemami, którzy potrzebują konsultacji w gronie osób o podobnych doświadczeniach. Grupę prowadzi mgr Joanna Zimała
 

Konsultacje rodzinne

Na konsultacje rodzinne zapraszamy oboje rodziców/opiekunów wraz z dzieckiem. Konsultacje prowadzi mgr Ilona Świerad
 

Inne formy wsparcia

Mediacje, interwencje kryzysowe, wykłady i prelekcje

 

bottom of page